Hacked ? patch your system - 0tamega// was here - patch your system - 0tamega// was here - patch your system - 0tamega// was here - patch your system - 0tamega// was here -
Oops!!!


This is our world now
U mad bro ?

Welcome to our online store!

Cart:

0 item(s) - ฿0.00
คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

0

Shipping

การจัดส่งสินค้า

หลังจากทำการสั่งซื้อสำเร็จ ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าดังนี้

1. มารับสินค้าด้วยตนเอง

2. ทางเรามีรถส่งของบริการจัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ของท่าน

    ค่าใช้จ่ายดังนี้ กรุงเทพ 300 บาท ( ไม่จำกัดจำนวนชิ้น )

                         เขตปริมณฑล 350 บาท ( ไม่จำกัดจำนวนชิ้น )

3. บริษํทขนส่ง สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด

 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

- 1 วันถัดไปหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว ( อย่าช้าสุดไม่เกิน 2 วัน )

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

Sure Import มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่ อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

·  Sure Import จะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 1 - 2 วันทำการ
·  กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง
·  ทางเราจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
·  ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางเราผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
·  การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน
·  สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้า เท่านั้น ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ท่านต้องติดต่อแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เข้ามาที่บริษัท
·  ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ โดยไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
·  ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
·  ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งตามจำนวน โดยบริษัทจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า