Hacked ? patch your system - 0tamega// was here - patch your system - 0tamega// was here - patch your system - 0tamega// was here - patch your system - 0tamega// was here -
Oops!!!


This is our world now
U mad bro ?

Welcome to our online store!

Cart:

0 item(s) - ฿0.00
คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

0

การเครมสินค้า

สินค้าที่ทำการสั่งซื้อไปแล้วทางเราไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า เว้นแต่ว่าสินค้ามีการชำรุดหรือได้รับไม่ครบหรือไม่ตรงตามที่สั่ง

ทางเราจะทำแก้ไขดังต่อไปนี้ คือ:

 

การรับเครมสินค้า


คำอธิบายเหตุผล การแก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า
สินค้าชำรุดเสียหาย สินค้าที่เสียหายเมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด เปลี่ยนคืนสินค้า

 หีบห่อพลาสติกหรือการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าต้องมีความสมบูรณ์
สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน
สินค้าจะต้องมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม

สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง สินค้าที่ได้รับ ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ เปลี่ยนคืนสินค้า

สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน 
สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม

สินค้า / อุปกรณ์ ได้รับไม่ครบ


จำนวนสินค้าไม่ครบ  ส่งสินค้าที่ขาดไปเพิ่มให้  

 

* กรุณาแจ้งการเคลมสินค้าภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า ถ้าระยะเวลาเกินกว่านั้น ทางเราไม่สามารถรับร้องเรียนการเคลมสินค้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

    อนึ่ง สินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับ หรือ ยังไม่ได้เปิดใช้งาน